Swedish centre
Swedish centre

TEAM

Administration
 • Veronika Haidukevich
  Direktör

  Utbildning: tog examen från mslu (med inriktning på lingvistik och tolkning), huvudspråken är engelska, svenska och ungerska, försvarade sin magisteruppsats inom ekolingvistik med fokus på engelska och svenska. Dessutom deltog hon i en sommarkurs i svenska vid Hola folkhögskola, fick ett stipendium för att bedriva Svensk språkforskning i Stockholm - SI korttidsvistelse, var på ett studentutbytesprogram i Lund. Deltar i konferenser för svensklärare anordnade av Sverigekontakt och Svenska institutet - sedan 2021.


  Info

 • Elizaveta Vagina
  PR-Specialist

  Utbildning: tog examen från MSLU med inriktning på översättning och översättningsstudier (engelska och svenska).

  Hon fick ett stipendium från Svenska Institutet (SI) för en utbildningsresa till Sverige, Stockholm.

  Hon har skapat och redigerat videor i mer än 5 år och har drivit de sociala nätverken för Centret för svenska studier i mer än 1,5 år.

  Vinnaren av examensbevis för 2: A och 3:e graden vid den öppna tävlingen av amatörturistfilmer "Reser genom blåögda"

  Vinnaren av ett specialdiplom vid tävlingen "Jag gör en film " "För att göra filmer om Belarus turistattraktion"

Svenska
 • Anastasia Mayskaya
  Svensklärare
  Utbildning: FIR BSU.
  Hon har arbetat som svensklärare på centret sedan 2010. 2011-2017 undervisade hon svenska vid FIS BSU.
  Yterligare utbildning på svenska:
  • konferenser för svensklärare anordnade av Sverigekontakt och Svenska institutet i Östersjöregionen, inklusive Sverige, 2010-2022 (årligen).
  • fördjupningskurs för svensklärare från Si i Billströmska fhsk 2012.
  • utbildning i Fristadsfolkhögskola 2009 - förberedande institution för antagning till ett svenskt universitet.
 • Alevtina Kabitsa
  Svensklärare
  Utbildning: tog examen från MSLU med huvudämne i lingvistik, lärare i engelska och franska. Hon studerade svenska vid Centret 2008-2010. Deltog årligen i konferenser för svensklärare anordnade av Sverigekontakt och Svenska institutet i Baltikum samt Sverige (2012-2017). 2017 avslutade hon en avancerad utbildning för svenska lärare från Si vid Billströmska fhsk. Hon utvecklade en författarkurs för att förbereda sig för TISUS-testet och klarade testet framgångsrikt 2020.
 • Maria Sakovets
  Svensklärare

  Utbildning: tog examen från MSLU (lingvist, lärare i engelska och svenska och litteratur). Hon studerade under en termin på Klarälvdalens folkhögskola, och studerade även svenska på sommarkursen på Malungs folkhögskola. Hon avancerade sina kvalifikationer på en tvåveckors kurs för svenska språklärare på Billströmska folkhögskolan. Hon är certifierad examinator på Swedex nivå A2 / B1.


  • 2011-2016 - arbetade som lärare i svenska på MSLU

  • sedan 2017 har undervisat svenska vid fakulteten för Internationella relationer vid BSU

  • har arbetat på Centret sedan 2014.

 • Anna Marchenko
  Svensklärare

  Utbildning: MSLU (språkligt stöd för interkulturell kommunikation, översättare, engelska, tyska, svenska).

  Hon har arbetat som svensklärare på Centret sedan 2014. Hon undervisade i svenska vid MSLU och ABF Vux i Göteborg.

  Hon har gjort praktik vid Mälardalens universitet (programmet "Scandinavian Studies 3: Language, History and Literature"), studerat vid Södra Vätterbygdens folkhögskola samt tematiska sommarkurser vid Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda.

  Deltagit i konferenser för svensklärare anordnade av Sverigekontakt och Svenska institutet i Baltikum och Sverige (2014-2022).

 • Daria Karpovich
  Svensklärare
  Utbildning: 2018 fick hon ett stipendium från Svenska Institutet (SI) för en sommarkurs på Malungs folkhögskola (Malung, Dalarna, Sverige), där hon studerade svenska språket, kulturen och litteraturen i Sverige. 2019 tog hon examen från MSLU med en examen i moderna främmande språk (undervisning). Hon är lingvist och lärare i svenska och engelska med inriktning mot "Landsstudier". Omedelbart efter examen fick hon ett stipendium från Svenska Institutet (SI) för att bedriva språklig forskning. Hon studerade diminutiv i svenska vid Göteborgs universitet. Från 2019 till 2021 undervisade hon i svenska vid MSLU. Hon förbättrar ständigt sina kvalifikationer: hon deltar i seminarier, konferenser, onlinemöten för lärare och översättare från/till vitryska, ryska, svenska, engelska. Hon har också studerat norska sedan 2016.
  Sedan 2019 har hon undervisat i svenska på Centret.

  Info
 • Nadzeya Yaromina
  Svensklärare
  Utbildning: hon har undervisat i svenska i 4 år. Hon tog examen från MSLU med en examen i översättning. Hennes arbetsspråk är engelska, svenska och franska. År 2017 studerade hon vid folkskolan i Sverige och deltog i utbytesprogram. Hon är engagerad i både översättning och undervisning.

  Info
 • Maria Krupenina
  Svensklärare
  Utbildning.
  Universitetsexamen:
  - MSLU (Minsk) med kvalifikation av en lärare. De huvudspråken är engelska, tyska, svenska.
  - MSLU (Moskva), specialitet konsekutiv tolkning, ryska som främmande språk.
  - IWL RAS (Moskva), forskarutbildning. År 2021 fick han examen som kandidat för filologiska vetenskaper (litteratur i Europa och Amerika)
  - Göteborgs universitet (Sverige), masterexamen i utbildning (vunnit stipendium), 2019 - 2021. Under sina studier hade hon praktik i Spanien (Universitetet i Barcelona, 2021)

  Deltagare av konferenser, författare till mer än 20 vetenskapliga publikationer, inklusive två läroböcker och översättningar (den senaste översättningen från svenska till ryska är romanen" The Heart of Jazz " av Sarah Levestam, 2022, Ripoll Classic publishing house)
 • Nina Shpakovskaya
  Svensklärare
  Utbildning: tog examen från Fakulteten för journalistik vid BSU, försvarade sin magisteruppsats om konstjournalistik i Sverige och fick en magisterexamen i filologi. Hon tog examen från graduate school of BSU med titeln forskare inom kulturstudier. Hon studerade svenska i ett år vid Bäckedals folkhögskola, praktiserade som assistent till en PR-specialist vid Litorina folkhögskola, avslutade framgångsrikt ett antal kurser som undervisades på svenska om mytologi och folklorestudier av Skandinavien vid Åbo universitet i Finland. Hon har undervisat i svenska sedan 2011

  Info
 • Ksenia Burkenya
  Svensklärare
  Utbildning: tog examen från MSLU med en examen i lingvist och tolk i engelska och kinesiska. Hon studerade Svenska parallellt på MSLU:s tredje språkkurser, förbättrade det på sommarkurserna på Billströmska folkhögskola och Malungs folkhögskola, och klarade också TISUS (Test i svenska för universitetsstudier), vilket motsvarar kompetensnivån i C1 och högre. Deltagit i konferenser för svenska lärare anordnade av Sverigekontakt och Svenska institutet sedan 2022.
Norska
 • Natalia Shchurovskaya
  Norsklärare
  Utbildning:
  • 2008-2013 - tog examen från MSLU (kandidatexamen) i specialiteten "Lingvist, översättare av engelska och svenska", specialisering "Simultan översättning"

  • 2013-2014 - avslutade en masterexamen vid MSLU i specialiteten "Jämförande historisk, typologisk och jämförande lingvistik". Examensarbeteskrevs på materialet på norska och engelska.

  Ytterligare utbildning:
  • 2006-2007 - svenska språket vid Centret för svenska studier, Minsk
  • 2009-2010 - kurser i Norska i främmande språk vid MSLU, Minsk
  • 2011 - träning i Axevalla Folkhögskola, Sverige
  • 2014 - konferens för svensklärare, anordnad av Sverigekontakt och Svenska institutet, S:t Petersburg, Ryssland
  • 2017-2019 - besök på den specialiserade konferensen för tolkar och översättare av det norska språket Translatørdagen, Oslo, Norge
  • Från 2017 till idag - årlig närvaro av olika specialiserade konferenser och avancerade kurser för översättare och lärare (offline och online) ("Global Dialogue", "Contact", sommar-och Vinteröversättningsskolor vid St.Petersburg State University, TerpSummit, osv.)

  Info
 • Victoria Andrassy
  Norsklärare
  Utbildning: framgångsrikt examen från en teknisk skola i Lerenskug, Norge. Hon är också en kvalificerad lärare i norska som främmande språk. Vid statliga universitet av Oslo (UIO) specialiserade hon sig på ämnen, bland vilka det fanns ämnen som täckte det norska språkets grammatiska och fonologiska struktur med tonvikt på att jämföra Norska grammatiska strukturer med andra språk, främst ryska. Hon studerade metodiken för undervisning i grammatik i undervisning i norska som andraspråk. Hon specialiserade sig också på ämnen som täcker olika typer/genrer av texter, och vilka problem som kan uppstå när man förstår och skriver texter på ett andra språk och i en ny kulturell kontext, och genomförde också analyser av studenttexter på alla nivåer.

  Info
Finska
 • Daria Reentovich
  Finsklärare

  Utbildning: undervisar i finska sedan 2019.

  Examen från finska språkkurser i CSS.

  Hon har erfarenhet av tolkning och översättning, utför utflykter på finska, deltar i evenemang under ledning av Finlands ambassad i Belarus, Finlands Institut i St: Petersburg, finska Språkföreningen i Karelen.

  Deltar aktivt i organisationen och verksamheten i den finska klubben i Minsk

 • Nina Shpakovskaya
  Finsklärare
  Utbildning: tog examen från Fakulteten för journalistik vid BSU, försvarade sin magisteruppsats om konstjournalistik i Sverige och fick en magisterexamen i filologi. Hon tog examen från graduate school of BSU med titeln forskare inom kulturstudier. Hon studerade finska först på sommarkurser vid Helsingfors universitet och sedan under en termin vid Åbo universitet. Framgångsrikt avslutat kursen "Finlands litteratur" undervisad på finska vid Åbo universitet. Jag har undervisat i finska sedan 2016

  Info
Nederländska
 • Dmitry Zezyulchik
  Nederländsklärare
 • Alina Savitskaya
  Nederländsklärare
  Nederländsk språklärareutbildning: examen från BSEU (specialitet: språkligt stöd för interkulturell kommunikation), började lära sig Nederländska på nederländska kurser vid Centret för svenska studier, när hon flyttade till Belgien tog hon intensiva Nederländska språkkurser från Linguapolis (niveau 4 och niveau 5).

  Info
Danska
 • Nina Gorelysheva
  Dansklärare
  Utbildning: hon tog examen från VSU uppkallad efter P. M. Masherov med en examen i romersk-germansk filologi (2014). Hon studerade Danska självständigt med en handledare, fördjupade och konsoliderade sedan sin kunskap vid danska Jyderup Højskole (2017). Hon har undervisat i danska vid Centret för svenska studier sedan 2018. Den är upptagen i registret över notariella översättare (danska, engelska, tyska).
Isländska
 • Evgeny Papakul
  Isländsklärare
  Utbildning: tog examen från PSU med en examen i "Engelska, tyska". Som tredje främmande språk vid universitetet började han studera svenska, fortsatte på Axvall och Malung sommarskolor, samt på kurser för skandinaviska lärare vid Billströmska folkhögskola. Kandidat i filologiska vetenskaper försvarade 2018 sin avhandling om svenska, skotska och engelska övernaturliga ballader. Sedan 2020 har han varit aktivt engagerad i gammal isländsk litteratur och modern Isländsk, har publicerat en fullständig översättning av "Poetic Eda" och "Prose Eda" till vitryska.

  Info