+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, rum 27

Zybitskaya 6, rum 27

+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445
+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, rum 27

Schema

 • Rum 25

  måndag
  tisdag
  onsdag
  torsdag
  fredag
  lördag
 • Rum 26

  måndag
  tisdag
  onsdag
  torsdag
  fredag
  lördag
 • Rum 27 (kontoret)

  måndag
  tisdag
  onsdag
  torsdag
  fredag
  lördag
 • Rum 27a

  måndag
  tisdag
  19:00
  No(B2)
  Natali Shchurovskaja
  onsdag
  torsdag
  fredag
  19:00
  No(B2)
  Natali Shchurovskaja
  lördag
Rum 25
Rum 26
Rum 27 (kontoret)
Rum 27a
måndag
tisdag
19:00
No(B2)
Natali Shchurovskaja
onsdag
torsdag
fredag
19:00
No(B2)
Natali Shchurovskaja
lördag