+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, rum 27

Zybitskaya 6, rum 27

+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445
+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, rum 27

Schema

 • Rum 25

  måndag
  tisdag
  19:00
  Fin.(А1)
  Nina Shpakouskaya
  onsdag
  19:00
  Dan.(А1)
  Michael Zelenovskiy
  torsdag
  19:00
  Fin.(А1)
  Nina Shpakouskaya
  fredag
  19:00
  Fin.(A2-B)
  Natalya Kritskaya
  lördag
 • Rum 26

  måndag
  10:00
  Sv.(В2)
  Alevtina Kabitsa
  19:00
  Sv.(А2)
  Alevtina Kabitsa
  tisdag
  19:00
  Sv.(В2)
  Alevtina Kabitsa
  onsdag
  10:00
  Sv.(B2)
  Alevtina Kabitsa
  19:00
  Sv.(А2)
  Alevtina Kabitsa
  torsdag
  19:00
  Sv.(В1)
  Alevtina Kabitsa
  fredag
  19:00
  Sv.(B2)
  Alevtina Kabitsa
  lördag
  10:00
  Sv.(В1)
  Alevtina Kabitsa
 • Rum 27 (kontoret)

  måndag
  19:15
  Fin.(А1)
  Natalya Kritskaya
  tisdag
  19:00
  Fin.(A2-B)
  Natalya Kritskaya
  onsdag
  torsdag
  19:15
  Fin.(A1)
  Natalya Kritskaya
  fredag
  lördag
 • Rum 27a

  måndag
  17:00
  Fin.(А1)
  Natalya Kritskaya
  19:00
  Sv.(A1)
  Veronica Gaidukevich
  tisdag
  19:00
  No(B2)
  Natali Shchurovskaja
  onsdag
  19:00
  Ned.(B2)
  Dmitriy Zezultchik
  torsdag
  17:00
  Fin.(A1)
  Natalya Kritskaya
  19:00
  Sv.(А1)
  Veronica Gaidukevich
  fredag
  19:00
  No(B2)
  Natali Shchurovskaja
  lördag
Rum 25
Rum 26
Rum 27 (kontoret)
Rum 27a
måndag
10:00
Sv.(В2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Sv.(А2)
Alevtina Kabitsa
19:15
Fin.(А1)
Natalya Kritskaya
17:00
Fin.(А1)
Natalya Kritskaya
19:00
Sv.(A1)
Veronica Gaidukevich
tisdag
19:00
Fin.(А1)
Nina Shpakouskaya
19:00
Sv.(В2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Fin.(A2-B)
Natalya Kritskaya
19:00
No(B2)
Natali Shchurovskaja
onsdag
19:00
Dan.(А1)
Michael Zelenovskiy
10:00
Sv.(B2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Sv.(А2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Ned.(B2)
Dmitriy Zezultchik
torsdag
19:00
Fin.(А1)
Nina Shpakouskaya
19:00
Sv.(В1)
Alevtina Kabitsa
19:15
Fin.(A1)
Natalya Kritskaya
17:00
Fin.(A1)
Natalya Kritskaya
19:00
Sv.(А1)
Veronica Gaidukevich
fredag
19:00
Fin.(A2-B)
Natalya Kritskaya
19:00
Sv.(B2)
Alevtina Kabitsa
19:00
No(B2)
Natali Shchurovskaja
lördag
10:00
Sv.(В1)
Alevtina Kabitsa