+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, office 27

Zybitskaya 6, office 27

+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445
+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  19:00
  Fin.(А1)
  Nina Shpakouskaya
  Wednesday
  Thursday
  19:00
  Fin.(А1)
  Nina Shpakouskaya
  Friday
  19:00
  Fin.(A2-B)
  Natalya Kritskaya
  Saturday
 • Room 26

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27 (office)

  Monday
  19:15
  Fin.(А1)
  Natalya Kritskaya
  Tuesday
  19:00
  Fin.(A2-B)
  Natalya Kritskaya
  Wednesday
  Thursday
  19:15
  Fin.(A1)
  Natalya Kritskaya
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  17:00
  Fin.(А1)
  Natalya Kritskaya
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  17:00
  Fin.(A1)
  Natalya Kritskaya
  Friday
  Saturday
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
19:15
Fin.(А1)
Natalya Kritskaya
17:00
Fin.(А1)
Natalya Kritskaya
Tuesday
19:00
Fin.(А1)
Nina Shpakouskaya
19:00
Fin.(A2-B)
Natalya Kritskaya
Wednesday
Thursday
19:00
Fin.(А1)
Nina Shpakouskaya
19:15
Fin.(A1)
Natalya Kritskaya
17:00
Fin.(A1)
Natalya Kritskaya
Friday
19:00
Fin.(A2-B)
Natalya Kritskaya
Saturday