+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, office 27

Zybitskaya 6, office 27

+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445
+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 26

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27 (office)

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  Tuesday
  19:00
  Nor.(B2)
  Natali Shchurovskaja
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  19:00
  Nor.(B2)
  Natali Shchurovskaja
  Saturday
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
Tuesday
19:00
Nor.(B2)
Natali Shchurovskaja
Wednesday
Thursday
Friday
19:00
Nor.(B2)
Natali Shchurovskaja
Saturday