+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, office 27

Zybitskaya 6, office 27

+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445
+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 26

  Monday
  10:00
  Sw.(В2)
  Alevtina Kabitsa
  19:00
  Sw.(А2)
  Alevtina Kabitsa
  Tuesday
  19:00
  Sw.(В2)
  Alevtina Kabitsa
  Wednesday
  10:00
  Sw.(B2)
  Alevtina Kabitsa
  19:00
  Sw.(А2)
  Alevtina Kabitsa
  Thursday
  19:00
  Sw.(В1)
  Alevtina Kabitsa
  Friday
  19:00
  Sw.(B2)
  Alevtina Kabitsa
  Saturday
  10:00
  Sw.(В1)
  Alevtina Kabitsa
 • Room 27 (office)

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  19:00
  Sw.(A1)
  Veronica Gaidukevich
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  19:00
  Sw.(А1)
  Veronica Gaidukevich
  Friday
  Saturday
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
10:00
Sw.(В2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Sw.(А2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Sw.(A1)
Veronica Gaidukevich
Tuesday
19:00
Sw.(В2)
Alevtina Kabitsa
Wednesday
10:00
Sw.(B2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Sw.(А2)
Alevtina Kabitsa
Thursday
19:00
Sw.(В1)
Alevtina Kabitsa
19:00
Sw.(А1)
Veronica Gaidukevich
Friday
19:00
Sw.(B2)
Alevtina Kabitsa
Saturday
10:00
Sw.(В1)
Alevtina Kabitsa