(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, rum 27

Internatsionalnaya 11a, rum 27

(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5
(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, rum 27

О нас

Om oss

Centret för svenska studier är ett utbildnings och informationscentrum vars huvudsakliga verksamhet är att organisera svenska språkkurser samt kultur och informationsverksamhet för att sprida kunskap om Sverige.

 

Centret syftar till att nå två mål. För det första att sprida kunskap och information om Sverige i Belarus, dess historia, kultur, språk, nuvarande sociopolitiska och ekonomiska liv. För det andra att utveckla Sveriges intresse i samarbete med Belarus inom utbildning, vetenskap, kultur och konst genom gemensamma projekt och kontakter med svenska partner.

Vår historia

Centret för svenska studier grundades i mars 2002 med stöd av Svenska institutet, Stockholm.

 

Det första akademiska programmet skapades i samarbete med Södra Stockholms universitet och ägnade sig åt kunskapen om Sverige och det svenska språket.

Sedan mars 2005 ingår Svenska Centret i Centret för Internationella Studier (CfIS), en informations och forskningsorganisation, som samlar verksamheten i två institutioner: det Fransk-Vitryska Centret (CFB) och Centret för svenska studier.

Bland andra partner är Sveriges ambassad i Belarus, som samarbetar med Centret för att utföra olika kultur och informationsaktiviteter. Dessutom kan Svenska institutet och Riksföreningen Sverigekontakt namnges.