(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Internatsionalnaya 11a, office 27

(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5
(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
  12:00
  Icel.(A1)
  Anna Kostunova
  14:00
  Icel.(Исландский клуб (1-2 р в месяц))
  Anna Kostunova
 • Room 26

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27 (office)

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
12:00
Icel.(A1)
Anna Kostunova
14:00
Icel.(Исландский клуб (1-2 р в месяц))
Anna Kostunova