+375 17 306 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Internatsionalnaya 11a, office 27

+375 17 306 08 13
+375 29 331 444 5
+375 17 306 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 26

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27 (office)

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday