+375 17 306 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Internatsionalnaya 11a, office 27

+375 17 306 08 13
+375 29 331 444 5
+375 17 306 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  19:00
  Dutch(А1)
  Ekaterina Netchay
  Friday
  Saturday
 • Room 26

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27 (office)

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  19:00
  Dutch(В2)
  Dmitriy Zezultchik
  Tuesday
  Wednesday
  19:00
  Dutch(B2)
  Dmitriy Zezultchik
  Thursday
  Friday
  Saturday
  10:00
  Dutch(А1)
  Ekaterina Netchay
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
19:00
Dutch(В2)
Dmitriy Zezultchik
Tuesday
Wednesday
19:00
Dutch(B2)
Dmitriy Zezultchik
Thursday
19:00
Dutch(А1)
Ekaterina Netchay
Friday
Saturday
10:00
Dutch(А1)
Ekaterina Netchay