(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Internatsionalnaya 11a, office 27

(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5
(8017)3 06 08 13
+375 29 331 444 5

Internatsionalnaya 11a, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  19:00
  Nor.(А2)
  Raman Nareyka
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  19:00
  Nor.(A2)
  Raman Nareyka
  Saturday
 • Room 26

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  19:00
  Nor.(А2)
  Natali Shchurovskaja
  19:00
  Nor.(A1)
  Natali Shchurovskaja
  Thursday
  Friday
  Saturday
  10:00
  Nor.(A2)
  Natali Shchurovskaja
 • Room 27 (office)

  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  10:00
  Nor.(A1)
  Natali Shchurovskaja
  Tuesday
  19:00
  Nor.(В1)
  Natali Shchurovskaja
  Wednesday
  10:00
  Nor.(A1)
  Natali Shchurovskaja
  Thursday
  Friday
  19:00
  Nor.(A2)
  Natali Shchurovskaja
  Saturday
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
10:00
Nor.(A1)
Natali Shchurovskaja
Tuesday
19:00
Nor.(А2)
Raman Nareyka
19:00
Nor.(В1)
Natali Shchurovskaja
Wednesday
19:00
Nor.(А2)
Natali Shchurovskaja
19:00
Nor.(A1)
Natali Shchurovskaja
10:00
Nor.(A1)
Natali Shchurovskaja
Thursday
Friday
19:00
Nor.(A2)
Raman Nareyka
19:00
Nor.(A2)
Natali Shchurovskaja
Saturday
10:00
Nor.(A2)
Natali Shchurovskaja