+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, office 27

Zybitskaya 6, office 27

+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445
+375172635813 info@swedishcentre.org
+37529(29) 3314445

Zybitskaya 6, office 27

Timetable

 • Room 25

  Monday
  Tuesday
  19:00
  Fin.(А1)
  Nina Shpakouskaya
  Wednesday
  19:00
  Dan.(А1)
  Michael Zelenovskiy
  Thursday
  19:00
  Fin.(А1)
  Nina Shpakouskaya
  Friday
  19:00
  Fin.(A2-B)
  Natalya Kritskaya
  Saturday
 • Room 26

  Monday
  10:00
  Sw.(В2)
  Alevtina Kabitsa
  19:00
  Sw.(А2)
  Alevtina Kabitsa
  Tuesday
  19:00
  Sw.(В2)
  Alevtina Kabitsa
  Wednesday
  10:00
  Sw.(B2)
  Alevtina Kabitsa
  19:00
  Sw.(А2)
  Alevtina Kabitsa
  Thursday
  19:00
  Sw.(В1)
  Alevtina Kabitsa
  Friday
  19:00
  Sw.(B2)
  Alevtina Kabitsa
  Saturday
  10:00
  Sw.(В1)
  Alevtina Kabitsa
 • Room 27 (office)

  Monday
  19:15
  Fin.(А1)
  Natalya Kritskaya
  Tuesday
  19:00
  Fin.(A2-B)
  Natalya Kritskaya
  Wednesday
  Thursday
  19:15
  Fin.(A1)
  Natalya Kritskaya
  Friday
  Saturday
 • Room 27a

  Monday
  17:00
  Fin.(А1)
  Natalya Kritskaya
  19:00
  Sw.(A1)
  Veronica Gaidukevich
  Tuesday
  19:00
  Nor.(B2)
  Natali Shchurovskaja
  Wednesday
  19:00
  Dutch(B2)
  Dmitriy Zezultchik
  Thursday
  17:00
  Fin.(A1)
  Natalya Kritskaya
  19:00
  Sw.(А1)
  Veronica Gaidukevich
  Friday
  19:00
  Nor.(B2)
  Natali Shchurovskaja
  Saturday
Room 25
Room 26
Room 27 (office)
Room 27a
Monday
10:00
Sw.(В2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Sw.(А2)
Alevtina Kabitsa
19:15
Fin.(А1)
Natalya Kritskaya
17:00
Fin.(А1)
Natalya Kritskaya
19:00
Sw.(A1)
Veronica Gaidukevich
Tuesday
19:00
Fin.(А1)
Nina Shpakouskaya
19:00
Sw.(В2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Fin.(A2-B)
Natalya Kritskaya
19:00
Nor.(B2)
Natali Shchurovskaja
Wednesday
19:00
Dan.(А1)
Michael Zelenovskiy
10:00
Sw.(B2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Sw.(А2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Dutch(B2)
Dmitriy Zezultchik
Thursday
19:00
Fin.(А1)
Nina Shpakouskaya
19:00
Sw.(В1)
Alevtina Kabitsa
19:15
Fin.(A1)
Natalya Kritskaya
17:00
Fin.(A1)
Natalya Kritskaya
19:00
Sw.(А1)
Veronica Gaidukevich
Friday
19:00
Fin.(A2-B)
Natalya Kritskaya
19:00
Sw.(B2)
Alevtina Kabitsa
19:00
Nor.(B2)
Natali Shchurovskaja
Saturday
10:00
Sw.(В1)
Alevtina Kabitsa